Giới thiệu

 

Thành lập từ năm 1994, ban đầu công tŕnh cải tạo thư viện Chương tŕnh Giảng dạy Kinh tế Fulbright (FETP) là quà tặng của Ông Bà Arnold Hiatt từ bang Massachusetts, Hoa Kỳ. Từ tháng 05/2016 Chương tŕnh Giảng dạy Kinh tế Fulbright đă chuyển đổi thành Đại học Fulbright Việt Nam (Fulbright University Vietnam). Trải qua hơn 20 năm hoạt động và phát triển, hiện nay thư viện Đại học Fulbright có hơn 5.500 đầu sách, 30 tựa ấn phẩm định kỳ (trong đó, có 14 tựa báo và 16 tựa tạp chí chuyên ngành), 14 cơ sở dữ liệu điện tử (trong đó, có 07 CSDL trực tuyến trả phí hàng năm, 05 CSDL trực tuyến mở, và 02 CSDL nội sinh) với hàng ngàn tựa tạp chí điện tử của hơn 30 chủ đề khoa học, chuyên ngành khác nhau cả tiếng Việt và tiếng Anh. Phần lớn nguồn tài liệu này liên quan đến các lĩnh vực đang được giảng dạy tại Trường Fulbright như chính sách công, kinh tế, tài chính, luật, thẩm định đầu tư công, quản lư và lănh đạo khu vực công….

 

Cơ sở dữ liệu trực tuyến giúp bạn đọc dễ dàng truy t́m sách trong thư viện và nguồn tài liệu được phân loại theo hệ thống Dewey ấn bản 23 (DDC 23) – là hệ thống phân loại được sử dụng phổ biến trên thế giới.

 

Bên cạnh đó, dựa trên kinh nghiệm của Viện Công nghệ Massachusetts với sáng kiến Học liệu mở (Open Courseware), Trường Chính sách công và Quản lư Fulbright (Fulbright School of Public Policy and Management – FSPPM) đă bắt đầu đưa tài liệu giảng dạy và nghiên cứu lên mạng. Học liệu mở FSPPM (FSPPM OCW) là nguồn tư liệu để những ai học tập và làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến chính sách có thể nâng cao kiến thức và khám phá những cách thức tiếp cận mới trong quá tŕnh học tập và xây dựng giáo tŕnh. FSPPM cho phép sử dụng tài liệu của Trường theo những tiêu chuẩn cấp phép của Creative Commons.

 

Thư viện Trường Fulbright chủ yếu phục vụ cho học viên, ban giảng viên và nhân viên của Trường. Học viên cũ hoặc khách bên ngoài (có Giấy giới thiệu) có thể đến tham khảo nguồn sách của thư viện vào các giờ không cao điểm từ 9:00-11:00 sáng và từ 3:30-4:30 chiều.