Douglass C. North; ng.d. Cao Hào Thi, Nguyễn Thị Xinh Xinh, Trần Thị Kim Chi,...
   
Dữ liệu biên mục
North, Douglass C.
        Thể chế, thay đổi thể chế, và thành tựu kinh tế = Institutions, institutional change and economic performance /  Douglass C. North; ng.d. Cao Hào Thi, Nguyễn Thị Xinh Xinh, Trần Thị Kim Chi,.... - 1e. - Tp. Hồ Chí Minh : Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 1990
        [152tr.] ; 30cm.        ISBN: 0521397340
        
1. Thể chế kinh tế. 2. Thay đổi tổ chức. 3. Phát triển kinh tế. 
I. Cao Hào Thi d. II. Nguyễn Thị Xinh Xinh d. III. Trần Thị Kim Chi d.

Phân loại DDC : 302.35 N864-InstI*

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0000027-8
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)