Nguyễn Thống
   
Dữ liệu biên mục
Nguyễn Thống
        Kinh tế lượng ứng dụng /  Nguyễn Thống. - 1e. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000
        295tr. ; 24cm.        
1. Kinh tế lượng. 

Phân loại DDC : 330.015 1 NG527TH-KinhT

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0000122
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)