Nguyễn Quang Dong
   
Dữ liệu biên mục
Nguyễn Quang Dong
        Bài giảng kinh tế lượng /  Nguyễn Quang Dong. - 1e. - Hà Nội : Thống kê, 2003
        286 tr. : minh họa ; 24 cm.        
1. Kinh tế lượng. 

Phân loại DDC : 330.015 1 NG527D-BaiGi

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1300123
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)