Ronald A. Heifetz
   
Dữ liệu biên mục

Heifetz, Ronald A. (Ronald Abadian), 951-
        Leadership without easy answers /  Ronald A. Heifetz. - Cambridge, Mass. : Belknap Press of Harvard University Press, 1994
        xi, 348 p. ; 25cm.
        Includes bibliographical references (p. 279-337) and index
        ISBN: 0674518586
        
1. Lãnh đạo. 2. Lãnh đạo. 3. Câu trả lời. 
I. Nhan đề

Phân loại DDC : 303.34 H465-LeadE

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0900018-20
  • Số bản: 3
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)