Nguyễn Trọng Hoài, Phùng Thanh Bình, Nguyễn Khánh Duy
   
Dữ liệu biên mục
Nguyễn Trọng Hoài
        Dự báo và phân tích dữ liệu trong kinh tế và tài chính /  Nguyễn Trọng Hoài, Phùng Thanh Bình, Nguyễn Khánh Duy. - 1e. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2009
        581 tr. ; 24 cm.        
1. Tài chính - -- Việt Nam - -- Dự báo. 
I. Phùng Thanh Bình. II. Nguyễn Khánh Duy.

Phân loại DDC : 003.2 NG527H-DuBao

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0900120-1
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)