ch.b Nguyễn Đức Kiên,... [và nh.ng. khác]
   
Dữ liệu biên mục

        Tái cơ cấu đầu tư công để phát triển bền vững /  ch.b Nguyễn Đức Kiên,... [và nh.ng. khác]. - Hà Nội : Giao thông Vận tải, 2014
        346 tr. : minh họa ; 21 cm.        
1. Đầu tư công- -- Quản lý-- -- Việt Nam. 2. Đầu tư công- -- Cơ cấu vốn-- -- Việt Nam. 3. Đầu tư công. 4. Phát triển bền vững. 5. Tái cơ cấu. 
I. Nguyễn Đức Kiên. II. Nhan đề

Phân loại DDC : 332.672/52 NG527K-TaiCo

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0500267
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)