Abhijit V. Banerjee, Esther Duflo ; Nguyễn Lê Bảo Ngọc dịch
   
Dữ liệu biên mục

Banerjee, Abhijit V
        Hiểu nghèo thoát nghèo : cách mạng tư duy để thoát nghèo trên thế giới /  Abhijit V. Banerjee, Esther Duflo ; Nguyễn Lê Bảo Ngọc dịch. - 1st ed. - TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2015
        441 tr. ; 20 cm.
        Nguyên bản : Poor economics

        Tóm tắt: Tại sao người nghèo khi có thêm tiền thì mua tivi thay vì mua thực phẩm? Phải chăng việc sinh nhiều con là lý do thực sự khiến gia đình nghèo đi? Tại sao nhiều chính sách xóa nghèo được cho là “thần kỳ” trước đây lại thất bại? Hiểu nghèo thoát nghèo ngồn ngộn những câu chuyện sống động về đời thực của người nghèo khắp thế giới cùng các kết quả nghiên cứu đáng tin cậy, tất cả nhằm giúp ta hiểu được cuộc sống người nghèo thực sự như thế nào, và từ đó làm thế nào để giúp họ. Biện pháp có khi ngay trong tầm tay, và người nghèo cần giúp, cần thấu hiểu, có khi chính là người quen, bạn bè gần bên ta đó!

        
1. Đói nghèo-- -- Phòng chống. 2. Hỗ trợ kinh tế-- -- Các quốc gia đang phát triển. 3. Kinh tế học. 4. Nghèo đói. 5. Suy nghĩ lại. 6. Tấn công. 7. Toàn cầu. 
I. Duflo, Esther, 1972-. II. Nguyễn Lê Bảo Ngọc. III. Nhan đề

Phân loại DDC : 339.46091724 B215-PoorE**

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1300215
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)