Harvard Business Review, Lê Trung Hoàng dịch
   
Dữ liệu biên mục

Harvard Business Review
         Truyền thông giao tiếp : on communication /   Harvard Business Review, Lê Trung Hoàng dịch. - 1st ed.. - Hà Nội : Harvard Business Review Pess, Alphabooks, Công Thương, 2018
         158 tr. : minh họa màu, 27 cm.
        Nguyên bản : On communication

        Tóm tắt: Harvard Business Review ON COMMUNICATION là tuyển tập 10 bài viết trên tạp chí Harvard Business Review về chủ đề trình bày thuyết phục và giao tiếp thành công nơi công sở. Các tác giả - những chuyên gia nghiên cứu, các giáo sư kỳ cựu – sẽ cho bạn những lời khuyên hữu ích để có thể chiếm lấy trái tim khán giả, xoay chuyển những việc chưa ngã ngũ và “biến địch thành bạn”. - Nguyên lý để được yêu mến, nhân nhượng… - 4 yếu tố thuyết phục cốt yếu - 5 kiểu ra quyết định mà các nhà lãnh đạo thường thể hiện

        ISBN: 9786049314827
        
1. Truyền thông trong phát triển kinh tế. 2. Truyền thông số-- -- Hoa Kỳ. 3. Giao tiếp kinh doanh. 4. Giao tiếp. 5. Truyền thông. 6. Giao tiếp . 
I. Lê Trung Hoàng, dịch. II. Nhan đề

On communication

Phân loại DDC : HBR HBR-Commu**

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Bận ]  Sơ đồ
BO1800077
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Ngày rỗi sớm nhất: 08/05/2022
Số yêu cầu giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn đặt chỗ một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày Lịch
 
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)