Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld ; ng.d. Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Thái Yên Hương, Nguyễn Vũ Tùng, Bạch Xuân Dương
   
Dữ liệu biên mục
Leader00781nz a2200265n 4500
001FUV0000001115
041##$aVie
082$a337
090$a337 $bK94-Inte1**
1001#$aKrugman, Paul R.
245##$aKinh tế học quốc tế : $blý thuyết và chính sách. $nT.1, $pNhững vấn đề về thương mại quốc tế / $cPaul R. Krugman, Maurice Obstfeld ; ng.d. Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Thái Yên Hương, Nguyễn Vũ Tùng, Bạch Xuân Dương
250##$a1e
260##$aHà Nội : $bChính trị Quốc gia, $c1996
300##$a499 tr. ; $c22 cm
650#0$aKinh tế học quốc tế
700$aBùi Thanh Sơn $ed.
700$aBạch Xuân Dương $ed.
700$aNguyễn Thái Yên Hương $ed.
700$aNguyễn Vũ Tùng $ed.
7001#$aObstfeld, Maurice
999##$aSách
900 False
911 MN>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0000615, BO0100033, BO0100036, BO0200056
  • Số bản: 4
  • Số bản rỗi: 3 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)