Nguyễn Thống
   
Dữ liệu biên mục
Leader00470nz a2200217n 4500
001FUV0000002546
041##$aVie
082##$a330.015 1
090##$a330.015 1 $bNG527TH-KinhT
100$aNguyễn Thống
245##$aKinh tế lượng ứng dụng / $cNguyễn Thống
250##$a1e
260##$aTp. Hồ Chí Minh : $bĐại học Quốc gia Hà Nội, $c2000
300##$a295tr. ; $c24cm
650##$aKinh tế lượng
999##$aSách
900 False
911 MN>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0000122
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)