N. Gregory Mankiw ; Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM d. ; Châu Văn Thành ch. b.
   
Dữ liệu biên mục
Leader00892nz a2200289n 4500
001FUV0000002695
020##$a9789814605403
040##$aFETP Library
0411#$aVie
08210$a339
090##$a339 $bM278-Macro**
1001#$aMankiw, N. Gregory
24500$aKinh tế học vĩ mô = $bPrinciples of macroeconomics / $cN. Gregory Mankiw ; Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM d. ; Châu Văn Thành ch. b.
2460#$aPrinciples of macreconomics
250##$a6th ed.
260##$bCengage Learning, $c2014
300##$a596tr. : $bbiểu đồ, minh họa ; $c24 cm
504##$aBao gồm danh mục Thuật ngữ
534##$pDịch từ nguyên bản tiếng Anh : $tPrinciples of macroeconomics. -$b6th ed. -$cCengage Learning
650#0$a Kinh tế học vĩ mô--Giáo trình
653##$a Vĩ mô
653##$aKinh tế học
900 True
907 cov20161227BMNV.jpg
911 Truong Minh Hoa>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1300150-4, BO1700015-9, BO1900039-41, BO2100882, BO2200433
  • Số bản: 15
  • Số bản rỗi: 14 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)