Nguyễn Quang Dong
   
Dữ liệu biên mục
Leader00452nz a2200205n 4500
001FUV0000002821
041$aVie
082$a330.015 1
090$a330.015 1 $bNG527D-BaiGi
100$aNguyễn Quang Dong
245##$aBài giảng kinh tế lượng / $cNguyễn Quang Dong
250##$a1e
260##$aHà Nội : $bThống kê, $c2003
300##$a286 tr. : $bminh họa ; $c24 cm
650#0$aKinh tế lượng
999##$aTài liệu đọc
900 False
911 MN>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1300123
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)