Dan Ariely ; Hồng Lê, Phương Lan dịch
   
Dữ liệu biên mục
Leader00950nam a2200325 a 4500
001FUV100005531
040$aFETP Library
0410#$aeng
0411#$avie
08200$a153.83
090##$a153.83 $bA696-PredI**
1001#$aAriely, Dan
24510$aPhi lý trí : $bKhám phá những động lực vô hình ẩn sau những quyết định của con người / $cDan Ariely ; Hồng Lê, Phương Lan dịch
24611$aPredictably irrational : the hidden forces that shape our decisions
250##$a1st ed.
260##$aHà Nội : $bLao động - Xã hội, $c2009
300##$a263 tr. ; $c21 cm
650#0$aKinh tế học--$xKhía cạnh tâm lý
650#0$aRa quyết định
653##$a Động lực
653##$a Lý trí
653##$a Quyết định
7001#$aHồng Lê, $e dịch
7001#$aPhương Lan, $e dịch
85642$uhttp://library.fetp.edu.vn/libol/search/download.asp?ID=7817
900 True
907 cov20211116FAXR.jpg
911 Phạm Hoàng Minh Ngọc>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1000021-4
  • Số bản: 4
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)