Asian Development Bank
   
Dữ liệu biên mục
Leader00025nz a2200024n 4500
001FUV0000001153
020##$a0195874919
082##$a314 FIN
090##$a314 FIN
100$aAsian Development Bank
245##$aKey indicators of developing Asian and Pacific countries 1995 - Vol.26 /$cAsian Development Bank
250##$a1
260##$bOxford University Press, Inc. ,$c1995
300##$a417p
650##$aNo
653##$aKey Indicators
999##$aBáo cáo
900 False
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)