Michael E. Porter
   
Dữ liệu biên mục
Leader00836nz a2200337n 4500
001FUV0000001319
020##$a0029253616
040##$a FSPPM Library
0410#$aEng
08200$a382.104 2
090##$a382.104 2 $bP847-CompA
1001$aPorter, Michael E., $d 1947-
24510$aThe competitive advantage of nations / $cMichael E. Porter
250##$a1st ed..
260##$aNew York : $bFree Press, $c1990
300##$axx, 855 tr. ; $c25 cm
504##$aThư mục tr. 815-831
650#0$aCạnh tranh quốc tế
650#0$aDoanh nghiệp kinh doanh quốc tế
650#0$aLập kế hoạch chiến lược
650#0$aPhát triển kinh tế
650#0$aQuản lý công nghiệp
653##$a Cạnh tranh
653##$a Lợi thế
653##$a Quốc gia
999##$aSách
900 False
907 cov20180904SEIS.jpg
911 MN>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0001386
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)