Dữ liệu biên mục
Field, Barry C
        Kinh tế học môi trường /  Barry C. Field ; ng.d. Nguyễn Thị Xinh, Phạm Vũ Lửa Hạ, Thạch Quân. - 1e. - Tp. Hồ Chí Minh : Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 1998
        120p.
        Photocopy
        
1. Kinh tế học môi trường. 2. Phát triển kinh tế - -- Khía cạnh môi trường. 
I. Nguyễn Thị Xinh Xinh. II. Phạm Vũ Lửa Hạ. III. Thạch Quân.

Phân loại DDC : 333.7 F453-EnviE*

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0001341
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)