International Monetary Fund
   
Dữ liệu biên mục
        Vietnam : toward fiscal transparency /  International Monetary Fund. - 1e. - H. : International Monetary Fund : World Bank, 1999
        68 tr. ; 28 cm.        
1. Tài chính công - -- Việt Nam. 2. Việt Nam - -- Chính sách kinh tế. 
I. International Monetary Fund. II. World Bank.

Phân loại DDC : 336.597 IMF-Vietn

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0001270
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)