Dữ liệu biên mục
Mankiw, N. Gregory
        Kinh tế vĩ mô /  N. Gregory Mankiw ; ng.d. Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Văn Công, Hoàng Văn Hoa,.... - 3rd ed.. - Hà Nội : Thống kê, 2000
        529 tr. ; 24 cm.
        Nguyên bản : Macroeconomics, 2nd ed
        
1. Kinh tế học vĩ mô. 2. Kinh tế. 3. Vĩ mô. 
I. Nguyễn Văn Ngọc. II. Nguyễn Văn Công. III. Hoàng Văn Hoa.

Phân loại DDC : 339 M278-Macro**

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0200124
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)