Clyde P. Stickney, Roman L. Weil
   
Dữ liệu biên mục
Leader00612nz a2200241n 4500
001FUV0000002151
020##$a0030182689
041$aEng
082##$a657
090##$a657 $bS854-FinaA
1001#$aStickney, Clyde P., $d1944-
245##$aFinancial accounting : $ban introduction to concepts, methods, and uses / $cClyde P. Stickney, Roman L. Weil
250##$a8e
260##$aFort Worth : $bDryden Press, $c1997
300##$a$axviii, 921, [98] tr. : $bminh họa ; $c25 cm
500##$a1 quyển photocopy
650#0$aKế toán
7001#$aWeil, Roman L.
999##$aSách
900 False
911 MN>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0001491, BO0200149
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)