Daron Acemoglu, James A. Robinson ; ng.d Nguyễn Thị Kim Chi, Hoàng Thạch Quân, Hoàng Ngọc Lan ; h.đ Vũ Thành Tự Anh
   
Dữ liệu biên mục

Acemoglu, Daron
        Tại sao các quốc gia thất bại : nguồn gốc của quyền lực, thịnh vượng, và nghèo đói /  Daron Acemoglu, James A. Robinson ; ng.d Nguyễn Thị Kim Chi, Hoàng Thạch Quân, Hoàng Ngọc Lan ; h.đ Vũ Thành Tự Anh. - 1st ed. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2013
        616 tr. : minh họa, bản đồ ; 23 cm.
        Nguyên bản : Why nations fail

        Tóm tắt: Sử dụng lịch sử Đông-Tây kim-cổ đã diễn ra trên tất cả các châu lục của trái đất này, hai tác giả lập luận rằng những quốc gia thất bại là những đất nước bị cai trị bởi một nhóm quyền thế tập trung, và những nhóm này đã tổ chức xã hội để phục vụ cho quyền lợi riêng của họ trong khi đại đa số quần chúng nhân dân phải trả giá. Thế lực chính trị bị tập trung trong một nhóm nhỏ, được sử dụng để tạo ra tài sản khổng lồ cho những người nắm giữ quyền lực. Trong khi đó, những nước trở nên giàu có là vì người dân nước đó lật đổ giới quyền thế, những người kiểm soát quyền lực, và tạo ra một xã hội trong đó các quyền chính trị được phân phối rộng rãi, trong đó chính phủ có trách nhiệm giải trình và phải đáp ứng trước công dân, và trong đó đại đa số quần chúng có thể tranh thủ các cơ hội kinh tế. Tóm lại, điều cuốn sách muốn nhắm đến là thể chế nào có những điều chỉnh, cải cách để dung hợp được các lợi ích kinh tế-chính trị và tạo điều kiện cho người dân làm ăn sinh sống được tốt nhất sẽ thành công. Như sách đã chỉ ra, ngay như Trung Quốc, khi họ giải quyết được phần nào đó sự dung hợp này, họ đã có sự tăng trưởng thần kỳ. Và giờ đây họ vẫn tiếp tục giải quyết bài toán thể chế dung hợp của họ

        ISBN: 9786041017276
        
1. Kinh tế học-- -- Khía cạnh chính trị. 2. Lịch sử kinh tế-- -- Khía cạnh chính trị. 3. Nghèo-- -- Quốc gia đang phát triển. 4. Quốc gia đang phát triển - -- Chính sách kinh tế . 5. Quốc gia đang phát triển - -- Chính sách xã hội. 6. Quốc gia. 7. Thất bại. 8. Nguồn gốc. 9. Quyền lực. 10. Thịnh vượng. 11. Nghèo đói. 
I. Robinson, James A., 1960-, tác giả. II. Hoàng Ngọc Lan, dịch. III. Hoàng Thạch Quân, dịch. IV. Vũ Thành Tự Anh, hiệu đính. V. Nhan đề

Why nations fail : the origins of power, prosperity and poverty

Phân loại DDC : 330 A184-WhyNa**

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1300023-5, BO2100975-6
  • Số bản: 5
  • Số bản rỗi: 5 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)