Dữ liệu biên mục
Đặng Phong
        "Phá rào" trong kinh tế vào đêm trước đổi mới /  Đặng Phong. - 1e. - Hà Nội : Tri thức, 2009
        531 tr. : minh họa, hình chụp ; 24 cm. - (Tủ sách Việt Nam đương đại)

        Thư mục tr. 497-503
        
1. Việt Nam - -- Điều kiện kinh tế, -- 1986-2006. 2. Việt Nam - -- Chính sách kinh tế, -- 1986-2006. 

Phân loại DDC : 330.959 7 Đ116PH-PhaRa

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1000244, BO1000249
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)