Dữ liệu biên mục
        The portable MBA in management /  edited by Allan R. Cohen ; Nguyễn Hữu Lam, Từ Nguyên Vũ d.. - 1e. - Tp. Hồ Chí Minh : Fulbright Economics Teaching Program, 1997
        270 tr. ; 30 cm.
        Photocopy
        
1. Quản lý. 

Phân loại DDC : 658 C678-PortM*

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0001500
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)