Dữ liệu biên mục

Perkins, Dwight H. (Dwight Heald), 1934-
        East Asian development : foundations and strategies /   Dwight H. Perkins. - 1st ed. - Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press, 2013
        213 tr. : minh họa ; 24 cm.
        Thư mục (tr. 177-199) và chỉ mục
        ISBN: 9780674725300
        
1. Đông Á-- -- Các điều kiện kinh tế. 2. Đông Nam Á-- -- Các điều kiện kinh tế. 3. Phát triển kinh tế-- -- Đông Á. 4. Phát triển kinh tế-- -- Đông Nam Á. 5. Đông Á. 6. Phát triển. 7. Chiến lược. 8. Nền tảng cơ sở. 
I. Nhan đề

Phân loại DDC : 338.95 P448-EastA

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0300014
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)