edited by Parthasarathi Shome
   
Dữ liệu biên mục
Leader00731nz a2200253n 4500
001FUV0000002587
020##$a155775490X
041$aEng
082##$a336.2
090##$a336.2 $bS559-TaxPo
245##$aTax policy handbook / $cedited by Parthasarathi Shome
250##$a1e
260##$a[Washington, D.C.?] : $bTax Policy Division, Fiscal Affairs Dept., International Monetary Fund, $c1995
300##$axi, 318 tr. : $bminh họa ; $c28 cm
650##$aChính sách thuế - $xCẩm nang
650$aFiscal policy - $xHandbooks, manuals, etc.
650##$aHệ thống thuế - $xCẩm nang
650$aTaxation - $xHandbooks, manuals, etc.
700$aShome, Parthasarathi, $d1950-
999##$aSách
900 False
911 MN>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0000534, BO0400162
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)