Michael Lipsky
   
Dữ liệu biên mục
Leader00649nz a2200265n 4500
001FUV0000002603
040##$aFETP Library
0410#$aEng
08200$a361.301
090##$a361.301 $bL767-StreB
1001#$aLipsky, Michael
24510$aStreet-level bureaucracy : $bdilemmas of the individual in public services / $cMichael Lipsky
250##$a1st ed.
260##$aNew York : $bRussell Sage Foundation, $c1980
300##$axviii, 244 tr. ; $c23 cm
650#0$aChính sách xã hội
653##$aCá nhân
653##$aCông chức
653##$aDịch vụ công
653##$aTiến thoái lưỡng nan
999##$aSách
900 False
907 cov20210325YSYA.jpg
911 MN>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1300046
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)