N. Gregory Mankiw ; Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM d. ; Trương Đăng Thụy ch. b.
   
Dữ liệu biên mục
Leader00025nam a2200024 a 4500
001FUV0000002621
020##$a9789814609753
040##$aFETP Library
0411#$aVie
08210$a338.5
090##$a338.5 $bM278-Micro**
1001#$aMankiw, N. Gregory
24500$aKinh tế học vi mô = $bPrinciples of microeconomics / $cN. Gregory Mankiw ; Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM d. ; Trương Đăng Thụy ch. b.
2460#$aPrinciples of microeconomics
250##$a6th ed.
260##$bCengage Learning, $c2014
300##$a557tr. : $bbiểu đồ, minh họa ; $c24 cm
504##$aBao gồm danh mục Thuật ngữ
534##$pDịch từ nguyên bản tiếng Anh : $tPrinciples of microeconomics. -$b6th ed. -$cCengage Learning
650#0$a Kinh tế học vi mô--Giáo trình
653##$a Kinh tế học
653##$a Vi mô
85642$uhttp://library.fetp.edu.vn/libol/search/download.asp?ID=8290
900 True
907 cov20161227NSTG.jpg
911 Truong Minh Hoa>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1300155-9, BO1800109-10, BO1900035-8
  • Số bản: 11
  • Số bản rỗi: 11 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)