Joint Report of World Bank, Asian Development Bank and UNDP Consultative Group Meeting for Vietnam
   
Dữ liệu biên mục
        Vietnam development report 2001 : Vietnam 2010, entering the 21st century.  [P.1]  : Pillars of development /  Joint Report of World Bank, Asian Development Bank and UNDP Consultative Group Meeting for Vietnam. - 1e. - Hà Nội : Vietnam Development Information Center, 2000
        169 tr. ; 28 cm.        
1. Thế kỉ 21 - -- Dự báo. 2. Việt Nam - -- Chính sách kinh tế, -- 1975-. 3. Việt Nam - -- Điều kiện xã hội, -- 1975-. 
I. World Bank. II. Asian Development Bank. III. United Nations Development Programme.

Phân loại DDC : VDR WB-Vie01.1

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0001766-7
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)