Joint Report of World Bank, Asian Development Bank and UNDP Consultative Group Meeting for Vietnam
   
Dữ liệu biên mục
Leader00943nz a2200265n 4500
001FUV0000002630
041$aEng
082$a338.959 7
090$aVDR $bWB-Vie01.1
245##$aVietnam development report 2001 : $bVietnam 2010, entering the 21st century. $n[P.1], $pPillars of development / $cJoint Report of World Bank, Asian Development Bank and UNDP Consultative Group Meeting for Vietnam
246$aBáo cáo phát triển Việt Nam 2001 : $bViệt Nam 2010, tiến vào thế kỉ 21: các trụ cột của phát triển
250##$a1e
260$aHà Nội : $bVietnam Development Information Center, $c2000
300##$a169 tr. ; $c28 cm
650#0$aThế kỉ 21 - $xDự báo
651#0$aViệt Nam - $xĐiều kiện xã hội, $y1975-
651#0$aViệt Nam - $xChính sách kinh tế, $y1975-
710$aAsian Development Bank
710$aUnited Nations Development Programme
710$aWorld Bank
999##$aBáo cáo
900 False
911 MN>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0001766-7
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)