Ramu Ramanathan ; ng.d. Thục Đoan, Cao Hào Thi
   
Dữ liệu biên mục
Ramanathan, Ramu, 1936-
        Nhập môn kinh tế lượng với các ứng dụng = Introductory econometrics with applications /  Ramu Ramanathan ; ng.d. Thục Đoan, Cao Hào Thi. - 1e. - Tp. Hồ Chí Minh : Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2003
        338tr. ; 29cm.
        Dịch từ: Introductory econometrics with applications - 5th ed., 2002
        Photocopy
        ISBN: 0030341868
        
1. Kinh tế lượng. 2. Econometrics. 

Phân loại DDC : 330.015 1 R165-IntrE*

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0200028-9
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)