Ramu Ramanathan ; ng.d. Thục Đoan, Cao Hào Thi
   
Dữ liệu biên mục
Leader00764nz a2200265n 4500
001FUV0000002995
020##$a0030341868
041##$aVie
082$a330.015 1
090$a330.015 1 $bR165-IntrE*
100$aRamanathan, Ramu, $d1936-
245##$aNhập môn kinh tế lượng với các ứng dụng = $bIntroductory econometrics with applications / $cRamu Ramanathan ; ng.d. Thục Đoan, Cao Hào Thi
250##$a1e
260##$aTp. Hồ Chí Minh : $bChương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, $c2003
300##$a338tr. ; $c29cm
500##$aDịch từ: Introductory econometrics with applications - 5th ed., 2002
500##$aPhotocopy
650$aEconometrics
650##$aKinh tế lượng
999##$aSách
900 False
911 MN>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0200028-9
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)