Pedro Belli, Jock R. Anderson, Howard N. Barnum,...
   
Dữ liệu biên mục
Leader00892nz a2200277n 4500
001FUV0000003021
020##$a0821348507
041$aEng
082$a338.900 684
090$a338.900 684 $bB443-EconA
245##$aEconomic analysis of investment operations : $banalytical tools and practical applications / $cPedro Belli, Jock R. Anderson, Howard N. Barnum,...
246$aPhân tích kinh tế các hoạt động đầu tư : công cụ phân tích và ứng dụng thực tế : sách tham khảo
250##$a1e
260##$aWashington, D.C. : $bWorld Bank, $c2001
300##$axxviii, 264 tr. : $bminh họa ; $c24 cm
504##$aThư mục tr. 247-257
650##$aDự án phát triển kinh tế - $xĐánh giá
650$aEconomic development projects - $xEvaluation
700$aAnderson, Jock R.
700$aBarnum, Howard N.
700$aBelli, Pedro
999##$aSách
900 False
911 MN>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0200082
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)