John D. Finnerty
   
Dữ liệu biên mục
Leader00921nam a2200337 a 4500
001FUV0000003234
020##$a9780470086247
040##$aFulbright Library
0410#$aEng
08200$a658.152
090##$a658.152 $bF514-ProjF
1001#$aFinnerty, John D.
24510$aProject financing : $basset-based financial engineering / $cJohn D. Finnerty
250##$a2nd ed.
260##$aHoboken, N.J. : $bJohn Wiley & Sons, $c2007
300##$axvii, 476 tr. : $bminh họa. ; $c24 cm
440##$aWiley finance series
500##$aPhotocopy
504##$aThư mục tr. 433-439
650#0$aĐầu tư vốn
650#0$aĐầu tư vốn--$xNghiên cứu tình huống
650#0$aCông ty--$xTài chính--$xNghiên cứu tình huống
653##$a Đầu tư
653##$a Dự án
653##$a Tài chính
85642$uhttp://library.fetp.edu.vn/libol/search/download.asp?ID=259
999##$aSách
900 False
907 cov20211117NYKB.jpg
911 MN>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0900158
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)