Ann Seidman, Robert Seidman, Nalin Abeysekere
   
Dữ liệu biên mục

Seidman, Ann
        Assessing Legislation : a manual for legislators /   Ann Seidman, Robert Seidman, Nalin Abeysekere. - 1st ed. - Boston, Massachusetts : NA, 2003
        180 tr. : minh họa màu, 24 cm.        
1. Dự luật. 2. Cẩm nang. 3. Lập pháp. 4. Luật. 
I. Abeysekere, Nalin. II. Seidman, Robert. III. Nhan đề

Nhan đề song song: Xem xét dự án luật : cẩm nang cho các nhà lập pháp: sách tham khảo

Phân loại DDC : 340 S458-AsseL

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
EB2000021
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)