Ann Seidman, Robert Seidman, Nalin Abeysekere
   
Dữ liệu biên mục
Leader00855nam a2200301 a 4500
001FUV0000003258
040##$aFulbright Library
0410#$aeng
08200$a340
090##$a340 $bS458-AsseL
1001#$aSeidman, Ann
24510$aAssessing Legislation : $ba manual for legislators / $c Ann Seidman, Robert Seidman, Nalin Abeysekere
24611$aXem xét dự án luật : $bcẩm nang cho các nhà lập pháp: sách tham khảo
250##$a1st ed.
260##$aBoston, Massachusetts : $bNA, $c2003
300##$a180 tr. : $bminh họa màu, $c24 cm
650#0$a Dự luật
653##$a Cẩm nang
653##$a Lập pháp
653##$a Luật
7001#$aAbeysekere, Nalin
7001#$aSeidman, Robert
85642$uhttp://library.fetp.edu.vn/libol/search/download.asp?ID=7719
900 True
907 cov20211101VQEJ.jpg
911 Truong Minh Hoa>
925 EB
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
EB2000021
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)