N. Gregory Mankiw
   
Dữ liệu biên mục
Mankiw, N. Gregory
        Nguyên lý kinh tế học. Principles of economics /  T.1 =  N. Gregory Mankiw. - 1st ed. - : H. : Thống kê , 2003
        530tr. : minh họa, 26cm.        
1. Kinh tế học. 2. Nguyên lý. 3. Kinh tế học. 
I. Nhan đề

Phân loại DDC : 330 M278-Prin1**

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1000128-9
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)