N. Gregory Mankiw
   
Dữ liệu biên mục
Leader00551nz a2200241n 4500
001FUV0000003567
040##$a FETP Library
0411#$aVie
08200$a330
090##$a330 $bM278-Prin1**
1001#$aMankiw, N. Gregory
24510$aNguyên lý kinh tế học. $nT.1 = $bPrinciples of economics / $cN. Gregory Mankiw
250##$a1st ed.
260##$a: H. : $bThống kê ,$c2003
300##$a530tr. : $bminh họa, $c26cm
650#0$aKinh tế học
653##$a Kinh tế học
653##$a Nguyên lý
999##$aSách
900 False
911 MN>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1000128-9
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)