Dữ liệu biên mục
Cao Hào Thi
        Ra quyết định trong quản lý : bài đọc thêm /  Cao Hào Thi. - 1e. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh, 2001
        27 tờ ; 30 cm.
        Photocopy
        
1. Ra quyết định. 

Phân loại DDC : 658.401 51 C108TH-RaQuy

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0400360
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)