Jay K. Rosengard
   
Dữ liệu biên mục
Leader00025nam a2200024 a 4500
001FUV0000003639
020##$a0792380959
040##$aFulbright Library
0410#$aeng
08200$a336.220 917
090##$a336.220 917 $bR813-PropT
1001#$aRosengard, Jay K.
24510$aProperty tax reform in developing countries / $cJay K. Rosengard
250##$a1st ed.
260##$aBoston : $bKluwer Academic Publishers, $c1998
300##$axvi, 212 tr. : $bminh họa ; $c24 cm
650#0$aThuế bất động sản--$zQuốc gia đang phát triển
653##$a Thuế
85642$uhttp://library.fetp.edu.vn/libol/search/download.asp?ID=8085
999##$aSách
900 False
907 cov20220218VPQH.jpg
911 MN>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0400323
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)