Dữ liệu biên mục

Schiavo-Campo, Salvatore
        Phục vụ và duy trì : cải thiện hành chính công trong một thế giới cạnh tranh: sách tham khảo /  Salvatore Chiavo-Campo, Pachampet Sundaram ; Nguyễn Cảnh Bình, Phan Thị Thanh Bình, Đinh Xuân Hà,... d.. - 1st ed. - H. : Chính trị Quốc gia, 2003
        898tr. : minh họa ; 25cm.
        Thư mục tr. 877-898
        
1. Hành chính công. 2. Bộ máy hành chính. 3. Chính quyền địa phương. 4. Phục vụ. 5. Duy trì. 6. Hành chính công. 7. Thế giới. 8. Cạnh tranh. 
I. Sundaram, P. S. A. (Pachampet Sabhesa Aiyar), 1943-. II. Ngân hàng Phát triển Châu Á. III. Nhan đề

To serve and to preserve: improving public administration in a competitive world

Phân loại DDC : 352.2 S329-ServP**

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0400297
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)