Ronald I. McKinnon ; d. Nguyễn Phú Kỳ, Vũ Văn Hòa, Vũ Xuân Nguyệt Hồng, h.đ. Xuân Thành
   
Dữ liệu biên mục
McKinnon, Ronald I
        Trình tự tự do hóa kinh tế. The order of economic liberalization /  Ch.4 5 =  Ronald I. McKinnon ; d. Nguyễn Phú Kỳ, Vũ Văn Hòa, Vũ Xuân Nguyệt Hồng, h.đ. Xuân Thành. - 1e. - Tp. Hồ Chí Minh : Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004
        43tr. ; 30cm.
        Photocopy
        Nguyên bản : The order of economic liberalization: financial control in the transition to a market economy, 1991
        
1. Chính sách tiền tệ. 

Phân loại DDC : 332.494 7 M158-OrdeE**

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0400029
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)