Ronald I. McKinnon ; d. Nguyễn Phú Kỳ, Vũ Văn Hòa, Vũ Xuân Nguyệt Hồng, h.đ. Xuân Thành
   
Dữ liệu biên mục
Leader00793nz a2200241n 4500
001FUV0000003973
041##$aVie
082$a332.494 7
090$a332.494 7 $bM158-OrdeE**
100$aMcKinnon, Ronald I.
245##$aTrình tự tự do hóa kinh tế. $nCh.4, 5 = $bThe order of economic liberalization / $cRonald I. McKinnon ; d. Nguyễn Phú Kỳ, Vũ Văn Hòa, Vũ Xuân Nguyệt Hồng, h.đ. Xuân Thành
250##$a1e
260##$aTp. Hồ Chí Minh : $bChương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, $c2004
300##$a43tr. ; $c30cm
500##$aPhotocopy
534##$pNguyên bản : $tThe order of economic liberalization: financial control in the transition to a market economy, 1991
650$aChính sách tiền tệ
999##$aTài liệu đọc
900 False
911 MN>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0400029
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)