John W. Creswell
   
Dữ liệu biên mục
Leader00874nz a2200325n 4500
001FUV0000004033
020##$a0761924418
040##$aFulbright Library
0410#$aEng
08200$a300.72
090##$a300.72 $bC923-ReseD
1001#$aCreswell, John W.
24510$aResearch design: $bqualitative, quantitative, and mixed methods approaches / $cJohn W. Creswell
250##$a2nd ed.
260##$aThousand Oaks : $bSage Publications, $c2003
300##$axxvi, 246 tr. : $bminh họa ; $c29 cm
500##$aPhotocopy
500##$aThư mục tr. 228-236
650#0$aKhoa học xã hội--$xNghiên cứu--$xPhương pháp luận
650#0$aKhoa học xã hội--$xPhương pháp thống kê
653##$a Định lượng
653##$a Định tính
653##$a Nghiên cứu
653##$a Phương pháp
653##$a Thiết kế
999##$aSách
900 False
907 cov20211025JLWW.jpg
911 Minh Ngoc>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0500063-4
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)