Klaus Deininger ; ng.d. Vũ Cương, Trần Thị Hạnh, Lê Kim Tiên, Lê Đồng Tâm
   
Dữ liệu biên mục
Deininger, Klaus W., 1962-
         Chính sách đất đai cho tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo: sách tham khảo /  Klaus Deininger ; ng.d. Vũ Cương, Trần Thị Hạnh, Lê Kim Tiên, Lê Đồng Tâm. - 1e. - H. : Văn hóa - Thông tin, 2004
        297 tr. : minh họa ; 24 cm.
        1 quyển photocopy
        ISBN: 0821350714
        
1. Đất sử dụng cho nông nghiệp. 2. Cải cách ruộng đất. 3. Quyền sở hữu đất đai. 
I. Vũ Cương d. II. Trần Thị Hạnh d. III. Lê Kim Tiên d. IV. Lê Đồng Tâm d.

Phân loại DDC : 333.009 1 D324-LandP**

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0400124, BO0700086
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)