Võ Trí Thành, Lê Xuân Sang ch.b., Đinh Hiền Minh, Trịnh Quang Long
   
Dữ liệu biên mục
        Thị trường tài chính Việt Nam: thực trạng, vấn đề và giải pháp chính sách /  Võ Trí Thành, Lê Xuân Sang ch.b., Đinh Hiền Minh, Trịnh Quang Long. - 1e. - Hà Nội : Tài chính, 2004
        198 tr. ; 24 cm.
        1 photocopy
        
1. Tài chính - -- Việt Nam. 2. Thị trường tiền tệ - -- Việt Nam. 3. Chính sách tiền tệ - -- Việt Nam. 4. Việt Nam - -- Điều kiện kinh tế, -- 1975. 
I. Võ Trí Thành. II. Lê Xuân Sang.

Phân loại DDC : 332.095 97 V400TH-ThiTr

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0500054, BO0600023
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)