Võ Trí Thành, Lê Xuân Sang ch.b., Đinh Hiền Minh, Trịnh Quang Long
   
Dữ liệu biên mục
Leader00747nz a2200265n 4500
001FUV0000004239
041##$aVie
082$a332.095 97
090$a332.095 97 $bV400TH-ThiTr
245##$aThị trường tài chính Việt Nam: $bthực trạng, vấn đề và giải pháp chính sách / $cVõ Trí Thành, Lê Xuân Sang ch.b., Đinh Hiền Minh, Trịnh Quang Long
250##$a1e
260##$aHà Nội : $bTài chính, $c2004
300##$a198 tr. ; $c24 cm
500##$a1 photocopy
650#0$aChính sách tiền tệ - $zViệt Nam
650#0$aTài chính - $zViệt Nam
650#0$aThị trường tiền tệ - $zViệt Nam
651#0$aViệt Nam - $xĐiều kiện kinh tế, $y1975
700$aLê Xuân Sang
700$aVõ Trí Thành
999##$aSách
900 False
911 MN>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0500054, BO0600023
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)