Michael E. Kraft, Scott R. Furlong
   
Dữ liệu biên mục
Leader00800nz a2200301n 4500
001FUV0000004245
020##$a1568024843
040##$a FSPPM Library
0410#$aEng
08200$a320.6
090##$a320.6 $bK89-PublP
1001$aKraft, Michael E.
24510$aPublic policy: politics, analysis, and alternatives /$cMichael E. Kraft, Scott R. Furlong
250##$a1st ed..
260##$aWashington, D.C. : $bCQ Press, $c2004
300##$axxii, 400tr. : $bminh họa ; $c24cm
500##$a1 photocopy
650#0$aNghiên cứu đánh giá (Chương trình hành động xã hội) - $zMỹ
650#0$aQuản lý công - $zMỹ - $xĐánh giá
653##$a Chính sách công
653##$a Chính trị
653##$a Phân tích
7001$a Furlong, Scott R.
999##$aSách
900 False
911 MN>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0500023, BO0600009
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)