Dữ liệu biên mục

        Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Việt Nam năm 2010 : thúc đẩy điều hành kinh tế và đầu tư bền vững /  Edmund J. Malesky ... [và nh. ng. khác]. - Hà Nội : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, 2011
        xxv, 150 tr. : minh họa màu ; 30 cm.
        Báo cáo Nghiên cứu Chính sách - USAID/VNCI, Số 15
        
1. Cạnh tranh-- -- Việt Nam. 2. Doanh nghiệp -- Việt Nam. 3. Việt Nam-- -- Điều kiện kinh tế-- -- Chính sách kinh tế. 4. Chỉ số. 5. Năng lực. 6. Cạnh tranh. 7. Điều hành. 8. Kinh tế. 9. Đầu tư. 
I. Malesky, Edmund . II. Nhan đề

Phân loại DDC : 330.959 7 M246-Viet10**

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1200058
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)