b.s. Bernard Hoekman, Aaditya Mattoo, Philip English
   
Dữ liệu biên mục
Leader00845nz a2200289n 4500
001FUV0000004611
041##$aVie
082$a382
090$a382 $bH693-DeveT*
245##$aPhát triển, thương mại và WTO. $nCh.1-7,9,11,12,15-19,21,27,34,42,55 = $bDevelopment, trade and the WTO / $cb.s. Bernard Hoekman, Aaditya Mattoo, Philip English
250##$a1e
260##$aTp. Hồ Chí Minh : $bChương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, $c2009
300##$a287 tr. ; $c30 cm
500##$aPhotocopy
504##
61020$aTổ chức Thương mại Thế giới - $vCẩm nang
650#0$aQuan hệ kinh tế quốc tế - $vCẩm nang
650#0$aThương mại quốc tế - $vCẩm nang
7001#$aEnglish, Philip
7001#$aHoekman, Bernard M., $d1959-
7001#$aMattoo, Aaditya
710$aWorld Bank
999$aSách
900 False
911 MN>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1000296
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)