Michael E. Porter
   
Dữ liệu biên mục
Leader00703nz a2200277n 4500
001FUV0000004775
020##$a0875847951
041$aEng
082$a382.104 2
090$a382.104 2 $bP847-Compe
1001#$aPorter, Michael E., $d1947-
245##$aOn competition / $cMichael E. Porter
250##$a1e
260##$aBoston, MA : $bHarvard Businesss School Publishing, $c1998
300##$avi, 485 tr. : $bminh họa ; $c24 cm
500##$aPhotocopy
650##$aChính sách xã hội
650#0$aCạnh tranh quốc tế
650#0$aChính sách công nghiệp
650#0$aChính sách môi trường
650#0$aLợi thế cạnh tranh (Thương mại quốc tế)
999##$aSách
900 False
911 MN>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0700213
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)